09 December 2008

किन ?

जसले मलाई धोका दियो उसै कहाँ किन धाउनु म ?
थोतृएको मायाको आबर ण के सम्झेर फेरी लाउनु म ?

0 Comments:

Post a Comment

Leave your comments here...▼
यो पोष्ट बारेका राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ लेख्‍नुहोला...▼